Categorie archief: afgoden

Heeft God ons altijd voorspoed en succes beloofd?

De boodschap van het welvaartsevangelie heeft zich snel verspreid en heeft letterlijk miljoenen christenen in zijn greep gekregen met zijn veelbelovende mogelijkheden. Vooral in arme landen, zoals in Afrika, zijn inmiddels miljoenen aanhangers van deze leer. Deze mensen worden financiële wonderen beloofd en als je arm bent, ben je daar gevoelig voor.

We komen deze boodschap echter ook in ons land tegen. Vaak worden mensen geleerd om maar veel geld te offeren, zodat de zegen ook groter zal zijn. Dus, “hoe meer je geeft, hoe meer je terug krijgt”.

Maar is dit wel een Bijbelse boodschap? Een belangrijk onderdeel van de welvaartsleer is: “het is altijd Gods wil dat zijn kinderen hier op aarde al materiële voorspoed en volmaakte gezondheid genieten. En… door het voortdurend positief belijden (of claimen) van die lichamelijke en materiële zegeningen, worden deze ook werkelijkheid”. Welvaartspredikers zeggen dus in het kort: “wat we uitspreken, gebeurt ook, want er zit kracht in onze woorden”.

Wat het zo verwarrend maakt voor sommige mensen, is dat als het gaat om onze woorden, het beslist wel waar is dat er kracht van uit gaat, zowel positief als negatief. In Spreuken 18:21 lezen we: “Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten”. Dus…wat we zeggen heeft dus wel degelijk effect. Negatieve woorden hebben zeker ook een negatieve uitwerking, vooral als we mensen zijn die veel klagen, dan zaaien we een negatieve sfeer om ons heen.

Klagen, mag dat wel ?
Natuurlijk, er gebeurt van alles om ons heen en er is als mens soms genoeg reden om te klagen. Als alles tegen zit en de problemen stapelen zich op, dan ligt klagen voor de hand. Laten we vooral niet vergeten dat we hier ook over lezen in de Bijbel. Jeremia schreef een heel Bijbelboek vol met klachten, Elia klaagde toen hij moest vluchten voor Izebel, Job deed het toen hij alles kwijt was en onder zweren zat etc.. Dat wil niet zeggen dat het goed is om te klagen en vooral niet om te blijven klagen, het helpt ons zeker niet. Maar God begrijpt ons wel, want Hij kan zelfs ook meevoelen met onze zwakheden (Hebr.2:17) en we hoeven ons voor God ook niet anders voor te doen.

Natuurlijk, het zal ons uiteindelijk veel meer helpen om gefocust te blijven op positieve dingen, op de Heer dus en niet voortdurend alleen maar te klagen over alles wat ons tegen zit. In ieder geval lossen we met klagen niets op en is het altijd beter om met onze problemen naar Jezus te gaan en een oplossing van Hem te verwachten en Hem daarvoor vast te bedanken (Lees Filippenzen 4:6). En er zit ook een geweldige kracht in het brengen van lofoffers aan de Heer, d.w.z. Jezus aanbidden en prijzen ondanks dat het pijn doet van binnen (Psalm 50:23).

Maar… aan de andere kant zit de oplossing ook niet in het ontkennen van onze tegenslagen en vervolgens als een soort mantra, positieve dingen te gaan belijden. Het is erg onwaarschijnlijk dat het op die manier zou werken. Tegenslagen horen bij dit leven en het heeft geen zin om dat te gaan ontkennen. Ze zijn zelfs nodig om ons sterk te maken, zodat we samen met God een weg vinden om er door heen te gaan. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 43:2 “Wanneer je door het water trekt, ben Ik met je; ga je door rivieren, zij zullen je niet wegspoelen; als je door het vuur gaat, zul je niet verteerd worden en zal de vlam je niet verbranden. Want Ik, de Heer, ben jou God, jou Verlosser.” Hier geeft de Bijbel duidelijk aan dat onze weg wel degelijk door rivieren en zelfs vuur kan gaan. God belooft ons dus niet dat Hij ons dat allemaal zal besparen, maar wel dat Hij ons nooit in de steek zal laten.
Lees verder

Geplaatst in Actueel, afgoden, geld, geldzucht, hebzucht, Welvaart | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Voetbal is de grootste afgod van deze tijd.

Voetballer, een droom.
Voetballer worden is een droom voor heel veel jongemensen, echter… voor slechts enkele personen komt de droom ook uit. Je moet nu eenmaal goed zijn, erg goed en… daarbij ook nog uitgekozen worden. Op het juiste moment moet iemand die daar bevoegd toe is, je gezien hebben en vooral… het talent in jou ontdekken. Maar dan ben je er nog niet, om de beste te kunnen zijn moet je ook nog alles willen geven, je moet er echt helemaal voor willen gaan, d.w.z. al je tijd en energie moet voetbal zijn. Er moet een bepaalt soort fanatisme in je komen, waar alle topsporters om bekend staan. Je moet er dus veel voor doen en veel voor laten, je moet gaan leven voor voetbal.

Kan het wel als christen?
Ik weet dat hetgeen ik nu zeg veel weerstand zal oproepen, bij heel veel mensen. Sommige christenen zullen zelfs misschien wel boos worden. Maar toch wil ik het zeggen, want als ik het niet doe, wie zal het dan wel doen? Hoe zit het als je christen bent geworden en je hebt er voor gekozen om volledig voor Jezus te leven? Dan denk ik: ‘Als je alles al geeft voor voetbal, wat blijft er dan nog over voor God? Moet feitelijk Jezus niet altijd de belangrijkste in ons leven zijn, in plaats van de voetbal sport. Ik vrees dat voetbal als topsport altijd een afgod is. Ik denk zelfs dat dit onontkoombaar is.

God is beslist niet tegen sport.
In de Bijbel kun je ook een aantal verzen vinden, waarbij sport als voorbeeld is genomen. Zo zijn er verzen waarbij de apostel Paulus hardlopen gebruikt om iets te verduidelijken. In ieder geval is hierdoor duidelijk, dat men in de tijd van het Nieuwe Testament bekend was met sport en dat God sport zeker niet afkeurt.

De apostel Paulus neemt in 1 Kor. 9:24-26 sporters op een renbaan als voorbeeld, om aan te tonen met welke passie en toewijding ook wij God moeten dienen. Zoals sporters er alles voor over hebben om de overwinning te halen, moeten wij alles voor de Heer over hebben.

‘Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla’.

Sporters doen er ‘alles’ aan om te winnen zegt hij: ‘Alleen, atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.’

Sport is gezond.
Sport is tot op zekere hoogte ook een gezonde bezigheid, waar men in ieder geval veel plezier aan kan beleven en daar is wat God betreft niets mis mee. Want een gezond lichaam is zeker ook tot eer van God. Jezus stierf voor ons aan het kruis en de Bijbel leert ons dat we Hem daarom moeten verheerlijken met ons lichaam. Dat doen we dus niet, als we ons lichaam niet goed onderhouden. In 1 Kor. 6:20 staat “Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God met uw lichaam en met uw geest, welke van God zijn”.

En daar komt nog iets anders bij, sport is ook plezierig en we mogen ook genieten van de leuke dingen hier op aarde: dat zijn ook zegeningen die we van God hebben gekregen. De Heer gunt ons om plezier te hebben, sterker nog, Hij is onze hemelse Vader en welke vader geniet er niet van als zijn kinderen plezier hebben.
Lees verder

Geplaatst in afgoden | Tags: , | Een reactie plaatsen